സൈബർ മീറ്റ് ഓഗസ്റ് 19 ന്

എസ് കെ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സൈബർവിങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൈബർ മീറ്റ് ഓഗസ്റ് 19 ന് കോഴിക്കോട് വെച്ചു നടക്കും. സൈബർ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും.
വൈകുന്നേരം 2 മണിക്ക് തുടങ്ങി 6 മണിയോടെ അവസാനിക്കും.
സൈബർവിങ്ങിന്റെ പുതിയ പ്രൊജെക്ടുകൾ പരിചയപ്പെടാനും അതിൽ പങ്കാളികളാവാനും അവസരം ഉണ്ടാവും.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഓൺലൈൻ രെജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനായി http://cyberwing.skssf.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ cyberwing@skssf.in എന്ന മെയിൽ ഐ ഡി യിൽ ബന്ധപ്പെടണം

Leave a Comment